ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

KALENDARZ IMPREZ

ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE W 2020 R.

1. III Chełmska Wiosna Rowerowa „Rowerkiem po Chełmie” – 19, 26 marca, 2, 9 kwietnia 2020 r. (Chełm).

2. 43. Rajd „Wiosenny" – 28 marca 2020 r. (Rejowiec Fabryczny – Pawłów).

3. Eliminacje Powiatowe 48. OMTTK – 4 kwietnia 2020 r. (Chełm – MSZ).

4. II Rajd „Śladami Żołnierzy AK-WiN” – 18 kwietnia 2020 r. (Okolice Pawłowa)

5. Wycieczka jubileuszowa z okazji 110-lecia powstania Oddziału – 24-25.04.2020 (Wólka Cycowska).

6. Obchody 110-lecia powstania Oddziału – 28 kwietnia 2020 r. (Muzeum Ziemi Chełmskiej).

7. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Chełmie – 7 maja 2020 r. (Chełm).

8. II Rowerowy Rajd Papieski – 17 maja 2020 r. (Chełm – Lublin).

9. 53. Rajd „Słowików” – 22-24 maja 2020 r. (Jura Krakowsko-Częstochowska).

10. I Rowerowy Rajd Doliną Bugu – 31 maja 2020 r. (Świerże – Wola Uhruska).

11. II Rowerowy Dzień Dziecka – 1 czerwca 2020 r. ( Chełm).

12. II Międzynarodowy Zlot Kolarski „Bolkowanie 2020” – 14-16.08.2020 (Chełm – Ruda Huta – Wola Uhruska).

13. 60. Rajd Jesienny – 26-27 września 2020 r. (Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy).

14. 54. Rajd „Kościuszkowski” – 10 października 2020 r. (Okolice Dubienki).

15. V Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej – 22 października 2020 r. (Chełm - MDK).

16. 58. Rajd „Parasolowy” – 7 listopada 2020 r. (Działy Grabowieckie).

17. „102 km dla Niepodległej” – Rajd Rowerowy – 11 listopada 2020 r. (Powiat Chełmski).

18. XVI Rajd „Śladami Powstania Styczniowego” – 28 listopada 2020 r. (Okolice Sawina).

19. 35. Rajd „Mikołajkowy” – 12 grudnia 2020 r. (Okolice Rudy-Huty).

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE,

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

ORAZ

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE

zapraszają na

SPOTKANIE SEMINARYJNE

w dniu 2 lutego 2020 r. /niedziela/ o godz. 12.30

w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej

przy ul. Lubelskiej 57

'

Przewidywany porządek spotkania:

1. Otwarcie seminarium oraz przegląd prasy z dziedziny ochrony przyrody i opieki nad zabytkami – kol. Zbigniew Lubaszewski

2.   Obszar „ptasi” Natury 2000 Lasy Strzeleckie – kol. Mariusz Kamiński

3.   Obszar „siedliskowy” Natury 2000 Uroczyska Lasów Strzeleckich (c. d.) – kol. Tadeusz Suski

4. Spostrzeżenia o zagrożeniach dla obiektów przyrodniczych i zabytkowych oraz wolne wnioski

 

NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH OCHRONĄ PRZYRODY,

TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

  1. IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę przyrodniczo -krajoznawczą

„ZABYTKI GÓRY CHEŁMSKIEJ”

w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Miejsce spotkania uczestników:

Schody przy głównym wejściu na Górę Chełmską

godz. 9.00

PROGRAM:

 

- historia Góry Chełmskiej

- Wysoka Górka i badania archeologiczne zespołu rezydencjonalnego

- obiekty zabytkowe zespołu katedralnego (bazylika pw. Narodzenia NMP, Brama Uścilugska, klasztor bazylianów, pałac biskupów unickich, dzwonnica, budynek Bractwa Bogurodzicy, zabudowania gospodarcze)

- cmentarz prawosławny

Czas trwania wycieczki ok. 2 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do odznak PTTK "Turysta – Przyrodnik" i „Znam Chełm”.

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

plakat Kopia

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE-HUCIE

 

zapraszają na

 

XXXIV

RAJD   "MIKOŁAJKOWY”

 Rajd Mikołajkowy 2019

7 GRUDNIA 2019 r.

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 

 

CELE IMPREZY

  • edukacja krajoznawcza i ekologiczna,
  • poznanie walorów krajoznawczych okolic Chełma,
  • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P").

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

  • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 5 grudnia; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób

       zwolnieni są z opłaty wpisowego,

  • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Wpisowe: 15,00 zł - członkowie PTTK        20,00 zł - pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

  • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesienno-zimowych,
  • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

 

ŚWIADCZENIA

  • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają prezenty mikołajkowe, okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

 

TRASA RAJDU:

   Zbiórka 7 grudnia br. o godz. 8.00 na parkingu przy parku miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Okszów – Czułczyce – Sawin – Podgrabowa

Przejście piesze: Podgrabowa (kapliczka poświęcona 3 Brygadzie 1 Korpusu Pancernego) – Las Holendernia – Iłowa (pomnik poświęcony bitwie pod Rudnią z okresu powstania styczniowego) (ok. 5 km)

Przejazd do Rudy-Huty

(ognisko turystyczne, konkurs krajoznawczy i wręczenie prezentów mikołajkowych).

Przejazd autokarem: Ruda-Huta – Sawin – Chełm

Planowany powrót o godz. 16.00.                          

                                                                           Ilość punktów do OTP - 5

                                                                                                    

                                            

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !!!                                                                                           

                                                             ORGANIZATORZY