ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

Prezesi

1910-1932 - EDWARD ŁUCZKOWSKI

1932-1960 - KAZIMIERZ JANCZYKOWSKI 

1960-1961 - ZBIGNIEW KUKIER

1961-1967 -  HERMAN SAWICKI

1967-1973 - ZBIGNIEW RAJEWSKI

1973-1974 - ROMAN KUDŁA

1974-1976 - KRZYSZTOF KOZICZYŃSKI

1976-1979 - JEREMIUSZ PRZYCHODZKI

1979-1980 -  WIESŁAW STELMASZCZYK

1980 - TADEUSZ SŁAWIŃSKI

1981-1985 -  WIESŁAW STELMASZCZYK

1985 - ALBIN KUCZYŃSKI

1985 - ANDRZEJ RUCIŃSKI

1985-1989 - ALBIN KUCZYŃSKI

1989-1993 - JÓZEF TWOREK

1993-1994 - WITOLD KLIZA (p.o. Prezesa)

1994-1995 - JAN A. PASZKIEWICZ (p.o. Prezesa)

1995-2001 - JAN A. PASZKIEWICZ           

OD 2001 ROKU - ZBIGNIEW LUBASZEWSKI