ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

O nas

Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie

ODDZIAŁ PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE JEST SPADKOBIERCĄ PONAD STULETNIEJ HISTORII ZORGANIZOWANEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO I KRAJOZNAWCZEGO NA ZIEMI CHEŁMSKIEJ. OD BLISKO 60 LAT ODDZIAŁ JEST ORGANIZATOREM IMPREZ TURYSTYCZNYCH DLA MŁODZIEŻY I INDYWIDUALNYCH AMATORÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ. ODDZIAŁ REALIZUJE OK 10 IMPREZ TEGO RODZAJU ROCZNIE. OD BLISKO 30 LAT ODDZIAŁ ORGANIZUJE ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE (DO 1998) I POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO ORAZ KONKURSY WIEDZY O CHEŁMIE. ODDZIAŁ PROWADZI WŁASNE REFERATY WERYFIKACYJNE ODZNAK TURYSTYCZNYCH ORAZ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ. IMPREZY REALIZOWANE SĄ WE WSPÓŁPRACY Z WŁADZAMI GMIN, MIASTA, POWIATU, WOJEWÓDZTWA, NADLEŚNICTWAMI, INSTYTUCJAMI OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW.