ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

RODO

Informujemy, że nasz Oddział wprowadził procedury, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które weszło w życie 25 maja 2018.

rodo

Administratorem danych jest Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, ul. Narutowicza 14 wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 29858.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z wprowadzoną polityką do danych maja dostęp jedynie osoby uprawnione, a same dane są przechowywane w sposób bezpieczny i ograniczający dostęp do nich przez osoby niepowołane.

Członkowie PTTK:

Każdy członek PTTK ma możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Są one przechowywane w naszym Oddziale oraz w Zarządzie Głównym PTTK. Jednocześnie informujemy, że chęć usunięcia danych osobowych jednoznacznie oznacza wykreślenie danego Członka ze stowarzyszenia. Dane te (oprócz ZG PTTK) nie są nigdzie udostępniane.

Uczestnicy wycieczek i imprez:

Każda osoba biorąca udział w naszych wycieczkach i imprezach podaje dobrowolnie swoje dane osobowe. Ma możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Podanie wymaganych danych jest niezbędne do wykonania usługi.