ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

URZAD GMINY SAWIN

zapraszają na

 

XV R A J D  

"ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

XV RAJD ŚLADAMI POWSTANIA 2019

16 LISTOPADA 2019 r.

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

CELE IMPREZY:

- edukacja krajoznawcza i patriotyczna

- poznanie walorów krajoznawczych okolic Chełma i Lubelszczyzny

- popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

- zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 13 listopada, opiekunowie  

drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego

WPISOWE:

Trasa autokarowo-piesza: 15,00 zł - członkowie PTTK, 20,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa kolarska: 5,00 zł – członkowie PTTK, 10,00 zł – pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie

       przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,

 • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

 • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursie krajoznawczym, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

 

TRASY RAJDU:

1. TRASA AUTOKAROWO-PIESZA :

Zbiórka16 listopada (sobota) br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą:

Chełm – Staw – Sawin – Rez. Serniawy

Przejście piesze: Gliny – Góra Libika – Bachus – Gajówka Bachus – Rez. Bachus – Kamień Powstańców – Sawin

Zwiedzanie Sawina (kościół paraf. Przemienienia Pańskiego z 1731-1740, szpital z 1757 r.; szkoła z 1903-1905 r.; kostnica cmentarna z XIX w.; neogotycka kapliczka z 1905 r. z figurą Św. Jana Nepomucena; cmentarz paraf. z XIX w; pomnik powstańców styczniowych z 2004 r.). Ognisko i konkurs krajoznawczy.

Przejazd autokarem Sawin – Chełm

        Planowany powrót o godz. 17.00.                           Ilość punktów do OTP -10

2. TRASA KOLARSKA – Dowolna (spotkanie przy ognisku w Sawinie).

                                                                                                  

                                           DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !!!                                                                                            

                                                             ORGANIZATORZY

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

zapraszają na

 

57. RAJD „PARASOLOWY”

26  PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Rajd Parasolowy 2019

 

CELE IMPREZY

- edukacja krajoznawcza i ekologiczna

- poznanie walorów krajoznawczych Działów Grabowieckich

- popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP KOT, O "T-P").

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

- zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 23 października; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

Wpisowe:

Trasa autokarowo-piesza: 15,00 zł - członkowie PTTK, 20,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa kolarska: 5,00 zł – członkowie PTTK, 8,00 zł – pozostali uczestnicy.

EKWIPUNEK

- każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,

- drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursach (krajoznawczym, na parasol rajdowy), potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

TRASY RAJDU:

1. Trasa autokarowo-piesza:

Zbiórka 26 października br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd trasą: Chełm – Wierzchowiny – Żdżanne – Kraśniczyn – Surhów (kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza z 1820–1824 r., zespół pałacowo-parkowy; plebania z 1 poł. XIX w.) – Franciszków

Przejście piesze (ok. 15 km): Franciszków – Wiszenki (kopiec wczesnośredniowieczny) – Las Orłowski (obszar Natura 2000, proj. rez. Zabytów) – Kol. Wiszenki – Las Bank (proj. rez. Sulmice) – Sulmice – Kąty – Kalinówka (kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1880 r. d. cerkiew prawosławna; zespół dworsko-parkowy)

Przejazd do Majdanu Ostrowskiego (ognisko, konkursy).

Przejazd trasą: Majdan Ostrowski – Leśniowice – Dębina – Wierzchowiny – Chełm

Planowany powrót o godz. 18.00.  

2. Trasa kolarska (dowolna) - spotkaniew Majdanie Ostrowskim.          

 

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno –krajoznawczą

„CMENTARZ PARAFIALNY PRZY UL. LWOWSKIEJ”

w dniu 5 października 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, ul. Lwowska, przy wejściu na Cmentarz

parafialny (w pobliżu kaplicy Bielskich)

o godz. 9.00

PROGRAM:

 • historia cmentarza
 • kaplice cmentarne (Bielskich i Zajdlerów)
 • groby osób zasłużonych dla miasta Chełma
 • mogiły uczestników walk w powstaniu styczniowym, w wojnie z bolszewikami i w II wojnie światowej

Czas trwania wycieczki ok. 2 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznaki PTTK „Znam Chełm”.

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600419664

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 „KROGULEC” W LUBLINIE

zapraszają na

 

 

 53. RAJD "KOŚCIUSZKOWSKI”

12 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

 Rajd Kościuszkowski 2019

 

 

 

CELE IMPREZY

 • uczczenie pamięci Tadeusza Kościuszki,
 • poznanie walorów krajoznawczych Lasów Strzeleckich
 • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP KOT, O "T-P").

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 10 października br. opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,
 • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Wpisowe:

Trasa piesza: 15,00 zł - członkowie PTTK 20,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa kolarska: 5,00 zł – członkowie PTTK 8,00 zł – pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,
 • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

 

ŚWIADCZENIA

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, nagrody w konkursie krajoznawczym, poczęstunek przy ognisku, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

 

TRASY RAJDU:

1. TRASA PIESZA :

Zbiórka 12 października (sobota) br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Białopole – Dubienka – Raciborowice.

Przejście piesze Szlakiem Tadeusza Kościuszki: Raciborowice (zespół dworsko-parkowy Kastorych) – Raciborowice Kol. – Kułakowice – Horeszkowie – Maziarnia Strzelecka (pałac myśliwski Zamoyskich z początków XX w.)

Przejazd autokarem trasą: Maziarnia Strzelecka – Białopole – Siedliszcze – Dubienka – Uchańka (zwiedzanie kopca Tadeusza Kościuszki) - Stanisławówka (Domek Myśliwski Koła Łowieckiego „Krogulec”, ognisko i poczęstunek, konkurs krajoznawczy).

Przejazd autokarem trasą: Stanisławówka – Dorohusk – Chełm

Planowane zakończenie imprezy ok. 18.00                                                                                                

Ilość punktów do OTP – 10

2. TRASA KOLARSKA – Dowolna (spotkanie przy ognisku w Stanisławówce).

                                                                                                    

                                         

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na

 

59. R A J D   "JESIENNY”

 Rajd Jesienny 2019

28 - 29 WRZEŚNIA 2019 r.

 

 

 

CELE IMPREZY

 • edukacja krajoznawcza i ekologiczna,
 • poznanie walorów krajoznawczych Roztocza I Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”
 • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 25 września;

         opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

 • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni

         tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Trasa dwudniowa: 75,00 zł - członkowie PTTK        90,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa jednodniowa: 45,00 zł – członkowie PTTK   65,00 zł pozostali uczestnicy

 

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane

         do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych oraz zapas żywności na czas trwania rajdu

 • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

 • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają przejazdy autokarem, nocleg w Schronisku Młodzieżowym, obiadokolację pierwszego dnia oraz śniadanie i obiad drugiego dnia, okolicznościową odznakę rajdową, nagrody w konkursach, potwierdzenie punktów do odznak turystycznych oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

TRASY RAJDU:

1.TRASA DWUDNIOWA:

Dzień 1: 28 września 2019 r. (sobota)

Zbiórka o godz. 7.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Zamość – Janów Lubelski – Łążek Garncarski (historia garncarstwa, pokaz lepienia garnków). Przejście piesze: Łążek Garncarski – rez. Imielty Ług (zwiedzanie rezerwatu - ok. 15 km)

Przejazd do Janowa Lubelskiego (zwiedzanie miasta: d. zespół klasztorny dominikanów z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela z l. 1694 – 1769, ob. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Łaskawej; Kaplica Objawień; zabudowania klasztorne; dzwonnica; źródlisko Janowskie Stoki, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1818 r.; obiadokolacja, konkurs krajoznawczy, nocleg).

Dzień 2: 29 września 2019 r. (niedziela)

Janów Lubelski (śniadanie) Przejazd autokarem trasą: Janów Lubelski – Momoty Górne (Msza św. w kościele pw. Św. Wojciecha o godz. 08:30, pomnik plk. Tadeusza Zieleniewskiego, dowódcy zgrupowania w kampanii wrześniowej) – Szklarnia (Ostoja Konika Biłgorajskiego) – Porytowe Wzgórze (miejsce bitwy partyzanckiej z 14 czerwca 1944 r., pomnik autorstwa Bronisława Chromego). Przejście piesze ścieżką edukacyjną „Porytowe Wzgórze” (ok. 3 km). Przejazd autokarem trasą: Porytowe Wzgórze – Uroczysko „Kruczek” (kapliczka św. Antoniego) – Janów Lubelski (skansen kolejki wąskotorowej, wystawę przyrodniczą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, obiad) – Dzwola – Frampol (miasto zbombardowane przez lotnictwo niemieckie 13 września 1939 r.; układ urbanistyczny; neogotycki kościół św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej z 1873 r.; cmentarz żydowski) – Goraj – Wysokie – Krasnystaw – Chełm.

Planowane zakończenie imprezy ok. 20.00

2.TRASA JEDNODNIOWA:

28 września 2019 r. (sobota). Zbiórka o godz. 7.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Zamość – Janów Lubelski – Łążek Garncarski (historia garncarstwa, pokaz lepienia garnków).   Przejście piesze: Łążek Garncarski – rez. Imielty Ług (zwiedzanie rezerwatu - ok. 15 km)

Przejazd do Janowa Lubelskiego (zwiedzanie miasta: d. zespół klasztorny dominikanów z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela z l. 1694 – 1769, ob. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Łaskawej; Kaplica Objawień; zabudowania klasztorne; dzwonnica; źródlisko Janowskie Stoki, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1818 r.; obiadokolacja, konkurs krajoznawczy).

Przejazd autokarem trasą: Janów Lubelski – Frampol – Wysokie – Krasnystaw – Chełm.  

Planowane zakończenie imprezy ok. 20.00    

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664