ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE,

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

ORAZ

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE

zapraszają na

SPOTKANIE SEMINARYJNE

w dniu 2 lutego 2020 r. /niedziela/ o godz. 12.30

w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej

przy ul. Lubelskiej 57

'

Przewidywany porządek spotkania:

1. Otwarcie seminarium oraz przegląd prasy z dziedziny ochrony przyrody i opieki nad zabytkami – kol. Zbigniew Lubaszewski

2.   Obszar „ptasi” Natury 2000 Lasy Strzeleckie – kol. Mariusz Kamiński

3.   Obszar „siedliskowy” Natury 2000 Uroczyska Lasów Strzeleckich (c. d.) – kol. Tadeusz Suski

4. Spostrzeżenia o zagrożeniach dla obiektów przyrodniczych i zabytkowych oraz wolne wnioski

 

NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH OCHRONĄ PRZYRODY,

TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM

plakat Kopia

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE-HUCIE

 

zapraszają na

 

XXXIV

RAJD   "MIKOŁAJKOWY”

 Rajd Mikołajkowy 2019

7 GRUDNIA 2019 r.

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 

 

CELE IMPREZY

  • edukacja krajoznawcza i ekologiczna,
  • poznanie walorów krajoznawczych okolic Chełma,
  • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P").

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

  • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 5 grudnia; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób

       zwolnieni są z opłaty wpisowego,

  • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Wpisowe: 15,00 zł - członkowie PTTK        20,00 zł - pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

  • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesienno-zimowych,
  • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

 

ŚWIADCZENIA

  • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają prezenty mikołajkowe, okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

 

TRASA RAJDU:

   Zbiórka 7 grudnia br. o godz. 8.00 na parkingu przy parku miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Okszów – Czułczyce – Sawin – Podgrabowa

Przejście piesze: Podgrabowa (kapliczka poświęcona 3 Brygadzie 1 Korpusu Pancernego) – Las Holendernia – Iłowa (pomnik poświęcony bitwie pod Rudnią z okresu powstania styczniowego) (ok. 5 km)

Przejazd do Rudy-Huty

(ognisko turystyczne, konkurs krajoznawczy i wręczenie prezentów mikołajkowych).

Przejazd autokarem: Ruda-Huta – Sawin – Chełm

Planowany powrót o godz. 16.00.                          

                                                                           Ilość punktów do OTP - 5

                                                                                                    

                                            

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !!!                                                                                           

                                                             ORGANIZATORZY

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

  1. IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę przyrodniczo -krajoznawczą

„ZABYTKI GÓRY CHEŁMSKIEJ”

w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Miejsce spotkania uczestników:

Schody przy głównym wejściu na Górę Chełmską

godz. 9.00

PROGRAM:

 

- historia Góry Chełmskiej

- Wysoka Górka i badania archeologiczne zespołu rezydencjonalnego

- obiekty zabytkowe zespołu katedralnego (bazylika pw. Narodzenia NMP, Brama Uścilugska, klasztor bazylianów, pałac biskupów unickich, dzwonnica, budynek Bractwa Bogurodzicy, zabudowania gospodarcze)

- cmentarz prawosławny

Czas trwania wycieczki ok. 2 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do odznak PTTK "Turysta – Przyrodnik" i „Znam Chełm”.

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE:

OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

w dniu 23 LISTOPADA 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 30 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

PROGRAM:

KOPINA – cmentarz powstańczy z mogiłami powstańców poległych w bitwie pod Urszulinem i Andrzejowem.

NADRYBIE- DWÓR – aleja lipowa, kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata z 1985-87 r.

PUCHACZÓW – zespół kościoła parafialnego z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP z l 1778-1786, dzwonnicą, ogrodzeniem, brama i plebanią, kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, cmentarz z mogiłą Jana Bogdanowicz, członka Komitetu Centralnego Narodowego.

ŁĘCZNA – barokowa synagoga z l. 1648-55., renesansowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny z l. 1618-1631 z dzwonnicą, plebania i mansjonarią; klasycystyczny ratusz z 1888 r., zespół dworsko-parkowy na Podzamczu, cmentarz parafialny z mogiłą powstańców styczniowych (m.in. ppłk. Bogusława Ejtminowicza)

MILEJÓW – eklektyczny kościół pw. NMP z lat 1855-59, dwór z 1903 r. z resztkami parku podworskiego w tym dwoma pomnikowymi lipami, kapliczka św. Jana Nepomucena z początku XX w., cmentarz z grobem powstańca Romualda Kostkowskiego.

Czas trwania wycieczki: ok. 7 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody

i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664