ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na

 

59. R A J D   "JESIENNY”

 Rajd Jesienny 2019

28 - 29 WRZEŚNIA 2019 r.

 

 

 

CELE IMPREZY

  • edukacja krajoznawcza i ekologiczna,
  • poznanie walorów krajoznawczych Roztocza I Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”
  • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

  • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 25 września;

         opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

  • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni

         tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Trasa dwudniowa: 75,00 zł - członkowie PTTK        90,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa jednodniowa: 45,00 zł – członkowie PTTK   65,00 zł pozostali uczestnicy

 

EKWIPUNEK

  • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane

         do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych oraz zapas żywności na czas trwania rajdu

  • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

  • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają przejazdy autokarem, nocleg w Schronisku Młodzieżowym, obiadokolację pierwszego dnia oraz śniadanie i obiad drugiego dnia, okolicznościową odznakę rajdową, nagrody w konkursach, potwierdzenie punktów do odznak turystycznych oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

TRASY RAJDU:

1.TRASA DWUDNIOWA:

Dzień 1: 28 września 2019 r. (sobota)

Zbiórka o godz. 7.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Zamość – Janów Lubelski – Łążek Garncarski (historia garncarstwa, pokaz lepienia garnków). Przejście piesze: Łążek Garncarski – rez. Imielty Ług (zwiedzanie rezerwatu - ok. 15 km)

Przejazd do Janowa Lubelskiego (zwiedzanie miasta: d. zespół klasztorny dominikanów z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela z l. 1694 – 1769, ob. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Łaskawej; Kaplica Objawień; zabudowania klasztorne; dzwonnica; źródlisko Janowskie Stoki, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1818 r.; obiadokolacja, konkurs krajoznawczy, nocleg).

Dzień 2: 29 września 2019 r. (niedziela)

Janów Lubelski (śniadanie) Przejazd autokarem trasą: Janów Lubelski – Momoty Górne (Msza św. w kościele pw. Św. Wojciecha o godz. 08:30, pomnik plk. Tadeusza Zieleniewskiego, dowódcy zgrupowania w kampanii wrześniowej) – Szklarnia (Ostoja Konika Biłgorajskiego) – Porytowe Wzgórze (miejsce bitwy partyzanckiej z 14 czerwca 1944 r., pomnik autorstwa Bronisława Chromego). Przejście piesze ścieżką edukacyjną „Porytowe Wzgórze” (ok. 3 km). Przejazd autokarem trasą: Porytowe Wzgórze – Uroczysko „Kruczek” (kapliczka św. Antoniego) – Janów Lubelski (skansen kolejki wąskotorowej, wystawę przyrodniczą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, obiad) – Dzwola – Frampol (miasto zbombardowane przez lotnictwo niemieckie 13 września 1939 r.; układ urbanistyczny; neogotycki kościół św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej z 1873 r.; cmentarz żydowski) – Goraj – Wysokie – Krasnystaw – Chełm.

Planowane zakończenie imprezy ok. 20.00

2.TRASA JEDNODNIOWA:

28 września 2019 r. (sobota). Zbiórka o godz. 7.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Zamość – Janów Lubelski – Łążek Garncarski (historia garncarstwa, pokaz lepienia garnków).   Przejście piesze: Łążek Garncarski – rez. Imielty Ług (zwiedzanie rezerwatu - ok. 15 km)

Przejazd do Janowa Lubelskiego (zwiedzanie miasta: d. zespół klasztorny dominikanów z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela z l. 1694 – 1769, ob. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Łaskawej; Kaplica Objawień; zabudowania klasztorne; dzwonnica; źródlisko Janowskie Stoki, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1818 r.; obiadokolacja, konkurs krajoznawczy).

Przejazd autokarem trasą: Janów Lubelski – Frampol – Wysokie – Krasnystaw – Chełm.  

Planowane zakończenie imprezy ok. 20.00    

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 

                                                                                              

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO

W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY 

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

 

„PARKI PODWORSKIE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO”

 

w dniu 14 września 2019 r. (sobota)

 

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 30 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

 

PROGRAM:

 

GORZKÓW – murowany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z XVII w., rozbudowany w XIX w.; dzwonnica z początków XIX w.; cmentarz parafialny z końca XVIII w.

ŚREDNIA WIEŚ – zespół dworsko-parkowy z XIX w.

ŻÓŁKIEWKA – kościół pw. św. Wawrzyńca z XVIII w.; dzwonnica i brama z końca XVIII w.; kościół polskokatolicki pw. św. Jakuba Apostoła (d. cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z 1864 r. przeniesiona z Regietowa w powiecie gorlickim); cmentarz parafialny.

WIERZCHOWINA – zespół dworski z XIX w.

CHŁANIÓW – drewniany kościół pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z XVIII w.; dzwonnica z XVIII w.; pozostałości zespołu dworskiego.

BZOWIEC – pozostałości zespołu dworsko-parkowego z XVIII w.

PŁONKA – drewniany kościół pw. Narodzenia NMP z 1793 r.; dzwonnica; cmentarz parafialny z XIX w.; park podworski z 1 poł. XIX w.

MASZÓW DOLNY – zespół dworsko-parkowy z XIX w.

Czas trwania wycieczki: ok. 8 godzin.

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK

oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

„HRUBIESZÓW I OKOLICE”

w dniu 10 SIERPNIA 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

PROGRAM:

TERATYN – dawna cerkiew św. Mikołaja z 1875-1882 r., obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Biskupa z obrazem Matki Bożej Pocieszenia z kościoła w Zaturcach.

METELIN – miejsce urodzenia Kazimierza Janczykowskiego.

MASŁOMĘCZ – Skansen Wioska Gotów, cmentarz greckokatolicki i prawosławny.

GRÓDEK – grodziska z VIII-IX w.

HRUBIESZÓW – kościół św. Mikołaja, z 1736–1766, kościół św. Stanisława Kostki – Sanktuarium MB Sokalskiej z 1795–1828, cerkiew prawosławna Zaśnięcia NMP z 1867–1875, Zespół dworski Du Chateau, cmentarz parafialny, synagoga.

MOROCZYN – murowany dwór Chrzanowskich z przełomu XIX i XX w., park podworski.

HORODŁO – grodzisko tzw. Wały Jagiellońskie, kościół parafialny św. Jacka 1739–1758, kościół filialny św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego z 1928–1932, Kopiec Unii Horodelskiej.

SZPIKOŁOSY - dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa z początków XIX w., obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej.

Czas trwania wycieczki: ok. 9 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody

i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

„BIŁGORAJ I OKOLICE”

w dniu 24 SIERPNIA 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

PROGRAM:

GORAJ – kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła z 1779–1782; dzwonnica-brama z 1782 r.; kapliczka św. Jana Nepomucena z przełomu XIX i XX w.; cmentarz rzymskokatolicki i żydowski.

FRAMPOL – układ urbanistyczny; neogotycki kościół św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej z 1873 r.; cmentarz żydowski.

BIŁGORAJ – barokowy kościół pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP z 1 połowy XVIII w.; kościół pw. św. Jerzego z 2 połowy XVIII w. (d. cerkiew unicka i prawosławna); zespół Sanktuarium św. Marii Magdaleny z kościołem z XX w. i klasztorem pofranciszkańskim, kaplicą i dzwonnicą z XVIII w.; figura św. Jana Nepomucena z 1821 r.; Zagroda Sitarska; Muzeum Ziemi Biłgorajskiej; cmentarze rzymskokatolickie i żydowskie; pomniki; Miasteczko na szlaku kultur kresowych.

KSIĘŻPOL – kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (d. cerkiew unicka) z 1858 r.; cmentarz unicki i prawosławny.

BISZCZA – kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusa (d. cerkiew prawosławna) z 1912 r.; muzeum militariów Antoniego Kurowskiego, dowódcy plutonu kawalerzystów im. 3 Pułku Ułanów Śląskich; pomnik ku czci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

BUKOWINA – drewniany kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z XVII w.

BABICE – kościół pw. św. Andrzeja Boboli (d. cerkiew unicka) z 2 połowy XIX w..

ŁUKOWA - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (d. cerkiew prawosławna) z 1881 r.; cmentarz z zbiorową mogiłą powstańców styczniowych i pomnikiem z 1938 r.

 

Czas trwania wycieczki: ok. 12 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę

"Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody

i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

„RYKI I OKOLICE”

w dniu 20 LIPCA 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

PROGRAM:

RYKI – neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela z 1908–1914 r., pałac Poniatowskich z XVIII w., park, cmentarz z XIX w., synagoga z połowy XIX w.

KŁOCZEW – kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1737 r., kaplica pw. św. Barbary z XVIII w.

OKRZEJA – kościół parafialny PW. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1790–1793 r.; Kopiec Henryka Sienkiewicza

WOLA OKRZEJSKA – dwór z XIX w., miejsce urodzin Henryka Sienkiewicza, obecnie Muzeum Henryka Sienkiewicza

WOLA GUŁOWSKA – zespół klasztorny karmelitów z 2 poł. XVII w. z barokowym kościołem pw. Nawiedzenia NMP – Sanktuarium Matki Bożej, Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, cmentarz z pomnikiem i grobami żołnierzy SGO „Polesie”.

SEROKOMLA – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1930-1940 r., cmentarz parafialny z pomnikiem ofiar egzekucji z Józefowie Dużym i grobami żołnierzy SGO „Polesie”.

Czas trwania wycieczki: ok. 12 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664