ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

 

„Obiekty zabytkowe Lublina”

 

w dniu 6 lipca 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z przejściem po Lublinie

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdówi przewodnika)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

PROGRAM:

 

- Wzgórze Zamkowe (wejście na dziedziniec zamku z romańską wieżą obronną i gotycką Kaplicą Trójcy Świętej)

- Stare Miasto (Brama Grodzka, Plac Po Farze z fundamentami kościoła św. Michała, Rynek z otaczającymi go kamienicami i budynkiem Trybunału Koronnego, Bazylika ojców Dominikanów – sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego, Teatr Stary, Wieża Trynitarska, Archikatedra, Baszta Gotycka i mury obronne z XIV wieku, Brama Krakowska)

- Wybrane zabytki Śródmieścia (kościół św. Piotra Apostoła, Nowy Ratusz, Krakowskie Przedmieście, kościół Świętego Ducha, Plac Litewski pomnikami Unii Lubelskiej i Józefa Piłsudskiego, Teatr Juliusza Osterwy, pomnik Jana Kochanowskiego, kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, kościół Nawrócenia św. Pawła).

 

 

 

Czas trwania wycieczki ok. 8 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do odznak krajoznawczych PTTK "Wędrownik", „Wędrowiec Lubelski” i „Znam Lublin”.

W trakcie wycieczki uczestnicy mogą (po wcześniejszym zgłoszeniu) zdobyć Odznakę Krajoznawczą 450-lecia Unii Lubelskiej (koszt zakupu odznaki 20 zł). Warunkiem jest wypełnienie karty potwierdzającej zwiedzanie obiektów związanych z Unią Lubelską

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO

W CHEŁMIE,

KOMISJE: OCHRONY PRZYRODY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

ORAZ

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA

W CHEŁMIE

zapraszają na

 

Spotkanie seminaryjne

 

w dniu 16.06.2019 r. /niedziela/

o godz. 12.30

 

w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie,

ul. Lubelska 57

                                                      

                    

                                                      

Przewidywany porządek spotkania:

  • Otwarcie seminarium oraz wręczenie Odznak „50 lat w PTTK” działaczom Oddziału – kol. Zbigniew Lubaszewski
  • Ptaki okolic Chełma /dokumentacja fotograficzna/ - kol. Tadeusz Sławiński
  • Sowy Polski – liczebność i rozmieszczenie – kol. Mariusz Kamiński
  • Uwagi dotyczące zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz wolne wnioski

                                                                                                                                                                

          

NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY DZIAŁACZY ODDZIAŁU,

OPIEKUNÓW PRZYRODY I ZABYTKÓW PTTK

ORAZ WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH OCHRONĄ PRZYRODY,

TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

CHEŁMSKI KLUB CYKLISTÓW PTTK

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

zapraszają na imprezę

 

 

I Rowerowy Dzień Dziecka

z PTTK

1 czerwca 2019 r.

  

CELE IMPREZY

  • popularyzacja historii Chełma
  • popularyzacja turystyki rowerowej i odznaki turystycznej „Znam Chełm”
  • integracja młodych uczestników z dorosłymi cyklistam
  • nauka zasad bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się po ścieżkach rowerowych i drogach publicznych

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK w środę 29 maja br.

       oraz przed rozpoczęciem imprezy

Wpisowe: 5 zł od uczestnika

 

EKWIPUNEK

każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

ŚWIADCZENIA

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają

-     słodki poczęstunek i napoje

-     pamiątkowe odznaki PTTK

-     gry i zabawy w Parku Miejskim

-     nagrody w konkursach wiedzowych i sprawnościowych

-     potwierdzenie punktów do odznaki „Znam Chełm” oraz opiekę przodownicką na trasie.

 

ZBIÓRKA

Godz. 10.00 MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) przy lesie Borek ul. Wojsławicka

Trasa rajdu:

ul.Wojsławicka, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Al. Armii Krajowej, Park Miejski (4 km)

Planowane zakończenie I etapu- godz.12.30

II etap (dla chętnych): Lubelska, Szpitalna, Rejowiecka (droga techniczna), trasa lubelska do Amfiteatru w Kumowej Dolinie (4 km).

Zakończenie II etapu i rajdu godz.13.30

                                                                                                  

                                                                                                      

                                       

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.00 - 17.30

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

Komisje: Ochrony Przyrody i Opieki nad Zabytkami

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

zapraszają na

 

Wycieczkę historyczno – krajoznawczą:

 

„OSIEDLE DYREKCJA”

w dniu

8 czerwca 2019 r. (sobota)

Miejsce spotkania uczestników: Pl. Niepodległości 1 – przed „Gmachem”

godz. 11.00

Przewidywany program wycieczki:

1. Historia powstania Osiedla Dyrekcji.

2. Plan budowy osiedla i dzielnicy Nowe Miasto

3. Typy wzniesionych budynków

4. Drzewostan Osiedla Kolejowego

Czas trwania wycieczki: ok. 2 godzin

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK

oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane

w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.30 - 17.30

lub telefonicznie (600-419-664).

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

CHEŁMSKI KLUB CYKLISTÓW PTTK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE

 

zapraszają na

I R A J D   P A P I E S K I

18 MAJA 2019 r.

IMPREZA POŚWIĘCONA UCZCZENIU ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II

PROGRAM                  

Start z pl. dr. E Łuczkowskiego w Chełmie godz. 8.00            

Przejazd trasą Chełm – Lublin (postoje co 20 km, dłuższy postój w miejscowości Stryjno)

16.00 Msza w kościele pw. św. Jana Pawła II przy ul. Fulmana w Lublinie.    

Ognisko turystyczne przy Zalewie Zembrzyckim

Organizator zapewnia napoje, posiłek na trasie, posiłek przy ognisku, koszulki okolicznościowe, znaczki okolicznościowe i nagrody w konkursie poświęconym

postaci św. Jana Pawła II    

    

Wpisowe – 10 zł

 

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

  1. ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 601972117