ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE:

OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

w dniu 23 LISTOPADA 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 30 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

PROGRAM:

KOPINA – cmentarz powstańczy z mogiłami powstańców poległych w bitwie pod Urszulinem i Andrzejowem.

NADRYBIE- DWÓR – aleja lipowa, kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata z 1985-87 r.

PUCHACZÓW – zespół kościoła parafialnego z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP z l 1778-1786, dzwonnicą, ogrodzeniem, brama i plebanią, kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, cmentarz z mogiłą Jana Bogdanowicz, członka Komitetu Centralnego Narodowego.

ŁĘCZNA – barokowa synagoga z l. 1648-55., renesansowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny z l. 1618-1631 z dzwonnicą, plebania i mansjonarią; klasycystyczny ratusz z 1888 r., zespół dworsko-parkowy na Podzamczu, cmentarz parafialny z mogiłą powstańców styczniowych (m.in. ppłk. Bogusława Ejtminowicza)

MILEJÓW – eklektyczny kościół pw. NMP z lat 1855-59, dwór z 1903 r. z resztkami parku podworskiego w tym dwoma pomnikowymi lipami, kapliczka św. Jana Nepomucena z początku XX w., cmentarz z grobem powstańca Romualda Kostkowskiego.

Czas trwania wycieczki: ok. 7 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody

i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

URZAD GMINY SAWIN

zapraszają na

 

XV R A J D  

"ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

XV RAJD ŚLADAMI POWSTANIA 2019

16 LISTOPADA 2019 r.

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

CELE IMPREZY:

- edukacja krajoznawcza i patriotyczna

- poznanie walorów krajoznawczych okolic Chełma i Lubelszczyzny

- popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

- zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 13 listopada, opiekunowie  

drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego

WPISOWE:

Trasa autokarowo-piesza: 15,00 zł - członkowie PTTK, 20,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa kolarska: 5,00 zł – członkowie PTTK, 10,00 zł – pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie

       przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,

 • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

 • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursie krajoznawczym, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

 

TRASY RAJDU:

1. TRASA AUTOKAROWO-PIESZA :

Zbiórka16 listopada (sobota) br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą:

Chełm – Staw – Sawin – Rez. Serniawy

Przejście piesze: Gliny – Góra Libika – Bachus – Gajówka Bachus – Rez. Bachus – Kamień Powstańców – Sawin

Zwiedzanie Sawina (kościół paraf. Przemienienia Pańskiego z 1731-1740, szpital z 1757 r.; szkoła z 1903-1905 r.; kostnica cmentarna z XIX w.; neogotycka kapliczka z 1905 r. z figurą Św. Jana Nepomucena; cmentarz paraf. z XIX w; pomnik powstańców styczniowych z 2004 r.). Ognisko i konkurs krajoznawczy.

Przejazd autokarem Sawin – Chełm

        Planowany powrót o godz. 17.00.                           Ilość punktów do OTP -10

2. TRASA KOLARSKA – Dowolna (spotkanie przy ognisku w Sawinie).

                                                                                                  

                                           DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !!!                                                                                            

                                                             ORGANIZATORZY

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 „KROGULEC” W LUBLINIE

zapraszają na

 

 

 53. RAJD "KOŚCIUSZKOWSKI”

12 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

 Rajd Kościuszkowski 2019

 

 

 

CELE IMPREZY

 • uczczenie pamięci Tadeusza Kościuszki,
 • poznanie walorów krajoznawczych Lasów Strzeleckich
 • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP KOT, O "T-P").

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 10 października br. opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,
 • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Wpisowe:

Trasa piesza: 15,00 zł - członkowie PTTK 20,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa kolarska: 5,00 zł – członkowie PTTK 8,00 zł – pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,
 • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

 

ŚWIADCZENIA

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, nagrody w konkursie krajoznawczym, poczęstunek przy ognisku, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

 

TRASY RAJDU:

1. TRASA PIESZA :

Zbiórka 12 października (sobota) br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Białopole – Dubienka – Raciborowice.

Przejście piesze Szlakiem Tadeusza Kościuszki: Raciborowice (zespół dworsko-parkowy Kastorych) – Raciborowice Kol. – Kułakowice – Horeszkowie – Maziarnia Strzelecka (pałac myśliwski Zamoyskich z początków XX w.)

Przejazd autokarem trasą: Maziarnia Strzelecka – Białopole – Siedliszcze – Dubienka – Uchańka (zwiedzanie kopca Tadeusza Kościuszki) - Stanisławówka (Domek Myśliwski Koła Łowieckiego „Krogulec”, ognisko i poczęstunek, konkurs krajoznawczy).

Przejazd autokarem trasą: Stanisławówka – Dorohusk – Chełm

Planowane zakończenie imprezy ok. 18.00                                                                                                

Ilość punktów do OTP – 10

2. TRASA KOLARSKA – Dowolna (spotkanie przy ognisku w Stanisławówce).

                                                                                                    

                                         

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

zapraszają na

 

57. RAJD „PARASOLOWY”

26  PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Rajd Parasolowy 2019

 

CELE IMPREZY

- edukacja krajoznawcza i ekologiczna

- poznanie walorów krajoznawczych Działów Grabowieckich

- popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP KOT, O "T-P").

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

- zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 23 października; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

Wpisowe:

Trasa autokarowo-piesza: 15,00 zł - członkowie PTTK, 20,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa kolarska: 5,00 zł – członkowie PTTK, 8,00 zł – pozostali uczestnicy.

EKWIPUNEK

- każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych,

- drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursach (krajoznawczym, na parasol rajdowy), potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką) na trasie.

TRASY RAJDU:

1. Trasa autokarowo-piesza:

Zbiórka 26 października br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd trasą: Chełm – Wierzchowiny – Żdżanne – Kraśniczyn – Surhów (kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza z 1820–1824 r., zespół pałacowo-parkowy; plebania z 1 poł. XIX w.) – Franciszków

Przejście piesze (ok. 15 km): Franciszków – Wiszenki (kopiec wczesnośredniowieczny) – Las Orłowski (obszar Natura 2000, proj. rez. Zabytów) – Kol. Wiszenki – Las Bank (proj. rez. Sulmice) – Sulmice – Kąty – Kalinówka (kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1880 r. d. cerkiew prawosławna; zespół dworsko-parkowy)

Przejazd do Majdanu Ostrowskiego (ognisko, konkursy).

Przejazd trasą: Majdan Ostrowski – Leśniowice – Dębina – Wierzchowiny – Chełm

Planowany powrót o godz. 18.00.  

2. Trasa kolarska (dowolna) - spotkaniew Majdanie Ostrowskim.          

 

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno –krajoznawczą

„CMENTARZ PARAFIALNY PRZY UL. LWOWSKIEJ”

w dniu 5 października 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, ul. Lwowska, przy wejściu na Cmentarz

parafialny (w pobliżu kaplicy Bielskich)

o godz. 9.00

PROGRAM:

 • historia cmentarza
 • kaplice cmentarne (Bielskich i Zajdlerów)
 • groby osób zasłużonych dla miasta Chełma
 • mogiły uczestników walk w powstaniu styczniowym, w wojnie z bolszewikami i w II wojnie światowej

Czas trwania wycieczki ok. 2 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznaki PTTK „Znam Chełm”.

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600419664