ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE,

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

ORAZ

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE

zapraszają na

 

SPOTKANIE SEMINARYJNE

 

w dniu 22 marca 2020 r. /niedziela/ o godz. 12.30

 

w Muzeum Ziemi Chełmskiej

przy ul. Lubelskiej 57

'

Przewidywany porządek spotkania:

1. Otwarcie seminarium oraz przegląd prasy z dziedziny ochrony przyrody i zabytków

     – kol. Zbigniew Lubaszewski

2. Relacja z wycieczki rowerowej na Podlasie i Mazowsze szlakiem Parków Narodowych,

   Rezerwatów przyrody i zabytków kultury materialnej – kol. Marek Ułanowski          

3. Sikory – środowisko, rozmieszczenie i liczebność – kol. Mariusz Kamiński

4. Spostrzeżenia o zagrożeniach dla obiektów przyrodniczych i zabytkowych oraz wolne  

     wnioski

NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH OCHRONĄ PRZYRODY I ZABYTKÓW

ORAZ TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM