ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTKIM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

 

„ULICAMI STARÓWKI CHEŁMSKIEJ”

 

w dniu 21 marca 2020 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Miejsce spotkania uczestników:

Plac dr. Edwarda Łuczkowskiego (przy studni)

godz. 9.00

PROGRAM:

- zespół urbanistyczny dawnego Chełma

- historia ulic starówki chełmskiej

- zabudowa i obiekty zabytkowe starówki chełmskiej

- miejsca pamięci narodowej

Czas trwania wycieczki ok. 2 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do Odznaki „Znam Chełm”.

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664