ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

  1. IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę przyrodniczo -krajoznawczą

„ZABYTKI GÓRY CHEŁMSKIEJ”

w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Miejsce spotkania uczestników:

Schody przy głównym wejściu na Górę Chełmską

godz. 9.00

PROGRAM:

 

- historia Góry Chełmskiej

- Wysoka Górka i badania archeologiczne zespołu rezydencjonalnego

- obiekty zabytkowe zespołu katedralnego (bazylika pw. Narodzenia NMP, Brama Uścilugska, klasztor bazylianów, pałac biskupów unickich, dzwonnica, budynek Bractwa Bogurodzicy, zabudowania gospodarcze)

- cmentarz prawosławny

Czas trwania wycieczki ok. 2 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do odznak PTTK "Turysta – Przyrodnik" i „Znam Chełm”.

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664