ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE,

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

ORAZ

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE

zapraszają na

SPOTKANIE SEMINARYJNE

w dniu 2 lutego 2020 r. /niedziela/ o godz. 12.30

w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej

przy ul. Lubelskiej 57

'

Przewidywany porządek spotkania:

1. Otwarcie seminarium oraz przegląd prasy z dziedziny ochrony przyrody i opieki nad zabytkami – kol. Zbigniew Lubaszewski

2.   Obszar „ptasi” Natury 2000 Lasy Strzeleckie – kol. Mariusz Kamiński

3.   Obszar „siedliskowy” Natury 2000 Uroczyska Lasów Strzeleckich (c. d.) – kol. Tadeusz Suski

4. Spostrzeżenia o zagrożeniach dla obiektów przyrodniczych i zabytkowych oraz wolne wnioski

 

NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH OCHRONĄ PRZYRODY,

TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM